KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA
Razem od 1990 roku

Sprzedaż wysyłkowa – limity

Sprzedaż wysyłkowa - limity

Sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju uznaje się za sprzedaż dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym (2016 r.) kwoty 160.000 zł.

Powyższe stosuje się pod warunkiem że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła także w poprzednim roku podatkowym (2015 r.) kwoty 160.000 zł.

Kraj Limit w euro Limit w zł
Austria 35.000 euro 168.000 zł
Belgia 35.000 euro 168.000 zł
Bułgaria 70.000 BGN = 35.791 euro 172.000 zł
Chorwacja 270.000 HRK = 35.293 euro 171.000 zł
Cypr 35.000 euro 168.000 zł
Czechy 1.140.000 CZK = 41.510 euro 169.000 zł
Dania 280.000 DKK = 37.508 euro 181.000 zł
Estonia 35.000 euro 168.000 zł
Finlandia 35.000 euro 168.000 zł
Francja 100.000 euro 481.000 zł
Grecja 35.000 euro 168.000 zł
Hiszpania 35.000 euro 168.000 zł
Holandia 100.000 euro 481.000 zł
Irlandia 35.000 euro 168.000 zł
Litwa 125.000 LTL = 36.203 euro 174.000 zł
Luksemburg 100.000 euro 481.000 zł
Łotwa 35.000 euro 168.000 zł
Malta 35.000 euro 168.000 zł
Niemcy 100.000 euro 481.000 zł
Portugalia 35.000 euro 168.000 zł
Rumunia 118.000 RON = 26.419 euro 139.000 zł
Słowacja 35.000 euro 168.000 zł
Słowenia 35.000 euro 168.000 zł
Szwecja 320.000 SEK = 35.935 euro 169.000 zł
Węgry 35.000 euro 168.000 zł
Wielka Brytania 70.000 GBP = 84.541 euro 498.000 zł
Włochy 35.000 euro 168.000 zł

 

Uwaga: Limity przeliczono według kursu z dnia 30 kwietnia 2004 r. obowiązującego w dniu 1.05.2004 r.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Szybki kontakt!
+
Wyślij!