KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA
Razem od 1990 roku

Kalendarz podatnika

Kalendarium podatnika

Termin

Wydarzenie

 Do 5. każdego miesiącaPłatnik dokonujący wypłat dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – wpłaca zryczałtowany podatek i składa deklarację CIT-6 oraz przekazuje podatnikowi informację CIT-7
 Do 7. każdego miesiącaPodatnicy rozliczający się w formie karty podatkowej wpłacają podatek
 Do 7. każdego miesiącaCIT-7- Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim  miesiącu   dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski. 
 Do 10. Każdego miesiącaVAT – Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).
 Do 10. Każdego miesiąca Rozliczenia ZUS- W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy
 Do 15. Każdego miesiącaRozliczenia z ZUS- Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających  pracowników. 
Do 20. Każdego miesiąca

PIT- Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

CIT- Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 Do 20. Każdego miesiącaRyczałt od przychodów ewidencjonowanych- zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. 
 Do 25. Każdego miesiącaPodatnicy podatku akcyzowego składają deklarację i wpłacają podatek akcyzowy: AKC-3. Z zastrzeżeniem, że  jeśli ostatni  dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu  uważa się następny dzień  po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
 Do 25. Każdego miesiącaVAT- Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT-7. Zaliczka na VAT-7D, VAT-8, VAT-9M,
VAT-12. VAT-UE podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę. 
Szybki kontakt!
+
Wyślij!