KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA
Razem od 1990 roku

Poradnik

MAŁY PODATNIK ZMIANY 2014

 

W 2014 r. status małego podatnika będą mieli ci podatnicy, których przychody brutto nie przekroczą w 2013 r. kwoty 5086000 zł. Natomiast limit jednorazowej amortyzacji w roku 2013 wynosi 211 000 zł.

 

Wybór kasowej metody rozliczania VAT na 2014 r. 

Korzystanie z metody kasowej może być korzystne, gdyż VAT należny wykazywany jest znacznie później niż przy rozliczaniu VAT według zasady ogólnej.

Podatnicy, którzy chcą wybrać metodę kasową rozliczania VAT, nie muszą wypełniać specjalnych obowiązków, poza złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. W tym zgłoszeniu należy podać, iż podatnik wybiera kasową metodę rozliczania VAT oraz wskazać kwartał i rok, od kiedy rozpocznie stosowanie tej metody.

Jeżeli dotychczas podatnik rozliczał VAT miesięcznie i składał deklaracje na druku VAT-7, dodatkowo w części C.2. zgłoszenia VAT-R powinien zaznaczyć właściwe pole będące informacją, że będzie on składał deklarację na druku VAT-7K oraz podać kwartał i rok, za który po raz pierwszy taka deklaracja zostanie złożona.

Zaznaczyć należy, że jeśli podatnik rozlicza VAT według metody kasowej, to co do zasady zobowiązany jest rozliczać VAT kwartalnie.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!