KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA
Razem od 1990 roku

Sprzedaż wysyłkowa – limity

Sprzedaż wysyłkowa - limity

Sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju uznaje się za sprzedaż dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym (2016 r.) kwoty 160.000 zł.

Powyższe stosuje się pod warunkiem że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła także w poprzednim roku podatkowym (2015 r.) kwoty 160.000 zł.

KrajLimit w euroLimit w zł
Austria35.000 euro168.000 zł
Belgia35.000 euro168.000 zł
Bułgaria70.000 BGN = 35.791 euro172.000 zł
Chorwacja270.000 HRK = 35.293 euro171.000 zł
Cypr35.000 euro168.000 zł
Czechy1.140.000 CZK = 41.510 euro169.000 zł
Dania280.000 DKK = 37.508 euro181.000 zł
Estonia35.000 euro168.000 zł
Finlandia35.000 euro168.000 zł
Francja100.000 euro481.000 zł
Grecja35.000 euro168.000 zł
Hiszpania35.000 euro168.000 zł
Holandia100.000 euro481.000 zł
Irlandia35.000 euro168.000 zł
Litwa125.000 LTL = 36.203 euro174.000 zł
Luksemburg100.000 euro481.000 zł
Łotwa35.000 euro168.000 zł
Malta35.000 euro168.000 zł
Niemcy100.000 euro481.000 zł
Portugalia35.000 euro168.000 zł
Rumunia118.000 RON = 26.419 euro139.000 zł
Słowacja35.000 euro168.000 zł
Słowenia35.000 euro168.000 zł
Szwecja320.000 SEK = 35.935 euro169.000 zł
Węgry35.000 euro168.000 zł
Wielka Brytania70.000 GBP = 84.541 euro498.000 zł
Włochy35.000 euro168.000 zł

 

Uwaga: Limity przeliczono według kursu z dnia 30 kwietnia 2004 r. obowiązującego w dniu 1.05.2004 r.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Szybki kontakt!
+
Wyślij!