Nowy Ład

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od 8 stycznia 2022 r. uległy zmianie zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobierane przez płatników w 2022 r.

Zaliczki na podatek dochodowy u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, pobierane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, będzie skutkowała powstaniem niedopłaty podatku dochodowego u pracowników i zleceniobiorców, którą będą oni musieli uregulować dopłacając podatek najpóźniej w rozliczeniu rocznym za 2022 r. W praktyce dokonywanie wyrównania wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem powoduje zaniżenie poboru zaliczki na podatek dochodowy, czyli udzieleniem przez ustawodawcę pracownikowi i zleceniobiorcy nieoprocentowanego kredytu, który ostatecznie będzie musiał zostać spłacony do kwietnia 2023

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji związanych z niedopłatą podatku dochodowego u pracowników i zleceniobiorców, którą będą musieli uregulować najpóźniej w rozliczeniu rocznym za 2022 r. Zalecamy przekazanie tych informacji pracownikom oraz proponujemy podpisanie przez pracowników i zleceniobiorców zgody na niestosowanie rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wyrażenie takiej zgody będzie skutkowało bieżącym opłaceniem należnej zaliczki na podatek dochodowy i uniknięcie negatywnych konsekwencji w postaci dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

W przypadku braku wyrażenia zgody przez pracownika skutkować to będzie dużym nakładem pracy. Obligować to będzie podatnika do przeliczenia już naliczonych wynagrodzeń jednocześnie sprawdzaniem zapłaconego podatku w roku poprzednim, zawieszaniem części podatku do wpłaty na następny miesiąc. W kolejnym miesiącu rozliczeniowym jeżeli powstanie kwota mniejsza to skutkować to będzie dopłatą podatku który pobieramy z miesiąca poprzedniego. Konsekwencją będzie prowadzenie i rozliczanie dwóch list płac i ciągłe porównywanie danych. Niestety zwiększy to bardzo nakład pracy.

W załączniku znajdą Państwo oświadczenie o rezygnacji cytowanego rozporządzenia.

przedluzenie-terminow-poboru

Wniosek